Hem

Svensk Rivtjänst AB är ett rivningsföretag med rötterna i Göteborg, men hela västra Sverige som arbetsfält.
Vi utför all typ av rivning, asbest / PCB-sanering och betonghåltagning.

Inget projet är för stort eller för litet.
Inom företaget finns kvalificerad personal med över 35 års erfarenhet inom rivning miljösanering och betonghåltagning.

Vi har den utbildning, tillstånd och certifikat som krävs för arbetet. 
Vi är en totalentreprenör där kunden står i focus, och vi gör vad vi kan för att hjälpa till så att resan igenom projekten blir så smärtfri som möjligt, inte bara med tanke på kostnader, kvaliteter och tidsåtgång utan också projektera för en bra miljö, arbetsmiljö,

återvinning/källsortering/avfallshantering samt transporter.


Kontakta oss gärna om du har frågor


Svensk Rivtjänst AB

Navigationsvägen 11

423 38 Torslanda

Telefon: 0734 - 15 71 17

                                                                       

       
Benny Karlsson

87 - 96     Arb - ledare     Hammars Riv AB

96 - 08     Avd - chef        Hammars Riv AB

08 - 15     VD                   AF Decom AB

15 -          Ägare              Svensk Rivtjänst AB

                                                                                                                            

benny@svenskrivtjanst.se

info@svenskrivtjanst.se